صفحه ورودی | تماس با ما | نقشه سايت

تماس با ما :  2600075-0910, 44429242 ,44429855  -021

  جستجو
  اعضا
 
نام کاربری
کلمه عبور
 
ثبت نام
  فراموشی کلمه عبور
  خبرنامه
 
معرفی خدمات » سیستم های کاهش هزینه و بهره وری

  عارضه یابی :

"بن بست وجود ندارد، باید راه خروج از مشکلات را يافت"


سازمان ها تحت تأثير عوامل داخلى و خارجى در بسياری از مواقع به علت مشغله های کاری  و روزمرگى با غافل شدن از عوامل مهم در اثر بخشى و كارآپى فرآيند هايشان توان رقابتى خود را از دست داده و به تدریج به سوی نابودی پیش می روند.
فرايند عارضه يابى مجموعه اقداماتى است كه در آن سازمان ها اقدام به بررسى وضع خود نموده و نقاط ضعف و عوارض موجود در سازمان را شناسايى مى نمايند
در عارضه يابى، گروهى مركب از کارشناسان و متخصصان در رشته های مختلف با همكاری يرسنل سازمان، با تشكيل تیم های
CFT  اقدام به شناسايى مشكلات بالقوه و بالفعل و بيان اين مشكلات و شواهد مربوط به آنها مى نمایند، در گام بعدی اين مشکلات ریشه يابى شده و با مشارکت سازمان طرح ها و برنامه هايى برای رفع آنها اندیشیده  مى شود.
شركت
SQS  با داشتن متخصصان با تجربه ياره وقت و تمام وقت در زمینه های مختلف آماده همكاری  يا سازمان ها در زمينه عارضه يابى می باشد.
این شركت جزء معدود شرکتهای تائید شده سازمان نوسازى صنایع ايران در اين زمینه هاست.

 چرخه بهره وری (Productivity):

بهره ورى معيار كلیدی برای ارزيابى عملكرد فعاليتها و نظام های اقتصادی، و كیفیت هنر خوب تولید كردن است. بهره وری و کیفیت در واقع دو روی یک سكه اند، مفهوم آنها تنها محدود به توليد كالا و يا خدمات نيست، بلكه در مفهومى وسیع تر كليه فعالیتهاى سازمان از جمله فروش و ارائه خدمات، بازار يابى، اداری مالى، مهندسى و... را در بر مى گيرد
در محيط رقابتى بدون داشتن بهره ورى و كيفيت مطلوب سازمان ها محكوم به فنا مى باشد.
شركت مفدسى يويندگان ايمنى و كيفيت با داشتن كادر با تجربه در اين زمينه آماده يياده سازى چرخه بهره ورى و همكاری و مشاوره در تعریف
PIP  ها و نظارت بر آنها در بخشهای  مختلف مى باشد.
در يياده سازی جرخه بهره وری، ابتدا مشاور با همكاری سازمان اقدام
به شناسايى فرآيند ها نموده و يرای هر فرآپند شاخص های بهره وری را تعریف مى نماید.
در گام بعد با مشارکت سازمان اقدام به اندازه گيرى و محاسبه شاخص های جزئى و كلى بهره ورى نموده و حوزه های قابل بهبود را شناسايى مى نمايد، سپس با ارزيابى دقیق، مشکلات را شناسايى و با مشاركت سازمان اقدام به تعیین راه حل ها نموده و
PIPها را در اين زمینه طرح ريزی مى نماید، پس از انجام پروژه هاى بهبود مجددا بهره وری اندازه گيری مى شود و اين چرخه ادامه مى يابد.

 

 مهندسی ارزش: Value Engineering   

    لارنس دی مایلز که از ابداع کنندگان مهندسی ارزش در GE در 1947 است ، معتقد بود ( آنالیز ارزش ، یک روش خلاق سازمان یافته است که هدف آن شناسایی هزینه های غیرضروری است . هزینه هایی که نه کیفیت، نه کارآیی و نه طول عمر محصول را افزایش می دهند، نه به چشم می آیند و نه مورد علاقه مشتری  هستند ).

به عبارت دیگر می توان ارزش را به صورت :

Value = { ( Function +  Quality ) /  Cost  } = ( F + Q ) / C

تعریف کرد .

در تعریف انجمن مهندسی ارزش آمریکا   Society of American Value Engineers  ( SAVE )  آمده است  مهندسی ارزش، مجموعه تکنیک های  ساخت یافته و کاربردی است که برای تشخیص کارکرد یک محصول یا خدمت و تولید / ایجاد آن

کارکرد با حداقل هزینه بکار می رود .

مهندسی ارزش در فرآیند سنتی خود بدنبال حذف هزینه های غیرضروری بوده است ، لذا تحلیل عملکرد در این فرآیند نیز طبعاً بدنبال شناسایی اجزای مهم تر برای بهبود شاخص ارزش بوده است.

مطالعات مهندسی ارزش ، در شرایط نوین بر بهبود عملکرد یک محصول یا خدمات از نظر کیفیت ، زمان و گسترش دامنه عملکرد بدون افزایش هزینه ها متمرکز می شود . لذا ضروری است تحلیل عملکرد نیز بدنبال ایجاد زمینه لازم به منظور دستیابی به این مهم طراحی گردد .

 

 

فرآیند مهندسی ارزش :

از پنج فاز تشکیل شده است که هر فاز نیز شامل چند مرحله است . در زیر فازهای فرآیند VE فرآیند و مراحل آن به طور خلاصه آورده شده اند: (VE)

Origination Phase    یا (فاز آماده سازی اولیه)

 سازماندهی

 انتخاب پروژه

  تیم مهندسی ارزش

  مأموریت تحقیق

  تعریف و مستندسازی محصول

  یا  Information Phase  ( فاز اطلاعات(

 آنالیز کیفی ارزش  آنالیز عملکرد

( FAST )   تکنیک آنالیز سیستم بر مبنای عملکرد

 آنالیز اجبار

 آنالیز کمی ارزش  مرحله اول اندازه گیری ارزش

 تکنیک های اندازه گیری ارزش

Innovation Phase  یا (  فاز خلاقیت )

  بهبود ارزش

Evaluation Phase   ( فاز ارزشیابی  )

 آنالیز کیفی ارزش

 آنالیز کمی ارزش  مرحله دوم اندازه گیری ارزش

Implementation Phase  یا  ( فاز اجرا  )

شرکت SQS  آماده است برای اجرای پروژه های مهندسی ارزش با سازمان شما  مشارکت داشته باشد در حال حاضر مهندسی ارزش به طور گسترده ای درپروژه های عمرانی در شرکتهای EPC ،   BOT و  GC برای بهبود عملکرد ، کیفیت و کاهش زمان اجرای پروژه ها استفاده می شود .

در ایران نیز تجربیات موفقی  از مهندسی ارزش در اجرای پروژه های عمرانی مانند تونل رسالت و یا در جریان اجرای سد مخزنی  البرز  و ... بدست آمده است .

 در حال حاضر این شرکت اقدام به استفاده از مهندسی ارزش برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در شرکت جهاد نصر سیرجان برای استخراج معدن گل گهر نموده .

 

 برنامه ریزی استراتژیک

σ6

مامنتخب برزگترین شرکتهای کشور در زمینه مشاوره سیستم های کیفیت ایمنی و مهندسی صنایع هستیم