صفحه ورودی | تماس با ما | نقشه سايت

تماس با ما :  2600075-0910, 44429242 ,44429855  -021

  جستجو
  اعضا
 
نام کاربری
کلمه عبور
 
ثبت نام
  فراموشی کلمه عبور
  خبرنامه
 
مقالات » ISO 9001:2008 دارای چه الزاماتی است؟

ISO 9001:2008 دارای چه الزاماتی است؟

الزامات اصلی استاندارد ISO 9001 عبارت است از:

1-شناسایی فرآیند های اصلی سازمان و تعیین ارتباط آنها با یکدیگر:

 مانند فرآیند خرید،فرآیند تولید و ارائه خدمات،فرآیند فروش و ارتباط با مشتری و .....

2-الزاماتی مربوط به مستند سازی شامل

    تدوین خط مشی و اهداف  برای سیستم مدیریت کیفیت

    یک نظامنامه که بیان کننده نحوه پاخگویی سازمان به الزامات سیستم مدیریت کیفیت بصورت کلی و دامنه کاربرد سیستم میباشد.

     روشهای اجرایی و مستندات مورد نیاز پشتیبان مانند فرم ها،دستورالعمل ها،آئین نامه ها و ....

     سوابقی که اثبات کننده اجرای سیستم میباشد.

      نحوه کنترل مستندات سازمان و کنترل سوابق

          

3- الزامات مدیریتی شامل

        تعهد مدیریت به کیفیت و مشتری مداری 

        مشخص کردن اهداف و خط مشی در سازمان

         سازماندهی و ساختار سازمانی و مشخص کردن مسئولیت ها و اختیارات

  تعریف کنترل های مناسب مدیریت و بازنگری مدیریت

 

4-مدیریت منابع

شامل نحوه تامین منابع به ویژه

     نیروی انسانی و نحوه اطمینان از صلاحیت آنها

     زیر ساخت ها مانند تاسیسات،ماشین آلات و تجهیزات پشتیبانی

     محیط  کار ایمن و مناسب و نگهداری مناسب آنها

 

5-الزاماتی در ارتباط با نحوه تولید

     طرح ریزی پدید آوری محصول و مراحل مربوط به آنها

     نحوه ارتباط با مشتری و فرآیند های فروش

     سیکل طراحی و توسعه محصول و فرآیند

     نحوه انجام خریدها و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

سیکل پیاده سازی سیستم (HSE) 

سیکل پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو (ISO)

سیکل پیاده سازی مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ISO 17025

چگونه می توان گواهینامه  ISO 9001 گرفت؟

سیکل پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS )  

هزینه پیاده سازی استاندارد  ISO 9001

روش پیاده سازی استاندارد های مدیریت کیفیت

مامنتخب برزگترین شرکتهای کشور در زمینه مشاوره سیستم های کیفیت ایمنی و مهندسی صنایع هستیم